Cam Kết Của Chúng Tôi

Chúng tôi coi sự tin cậy của bạn có giá trị cao nhất. Vì vậy chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết của bạn.

Tại Xixa Technology chúng tôi nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo khả năng bảo vệ dữ liệu của bạn, bao gồm bảo mật dữ liệu kỹ thuật và quy trình quản lý nội bộ cũng như các biện pháp bảo vệ dữ liệu vật lý.

Chúng tôi phấn đấu cải thiện cuộc sống của bạn bằng cách đưa ra những trải nghiệm số đầy cảm hứng và hấp dẫn. Để thực hiện việc này, sự tin cậy của bạn là điều tối cao và vì vậy chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Cảm ơn bạn vẫn tiếp tục quan tâm và ủng hộ chúng tôi.

Chính Sách Quyền Riêng Tư

Những điểm nổi bật về Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Xixa:

Phạm vi

Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân này áp dụng đối với mọi thiết bị, trang web hoặc ứng dụng trực tuyến của Xixa tham chiếu đến hoặc liên kết đến Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân (gọi chung là “Dịch vụ”). Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân áp dụng bất kể bạn sử dụng máy vi tính, điện thoại di động, máy tính bảng, TV hay thiết bị khác để truy cập Dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Một số Dịch vụ yêu cầu bạn cung cấp thông tin trực tiếp cho chúng tôi. Ví dụ:

  • Khi bạn tạo tài khoản hoặc hồ sơ với chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin như tên, ngày sinh hoặc địa chỉ email của bạn.
  • Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm hoặc dịch vụ thu phí của chúng tôi, chúng tôi có thể hỏi tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, thông tin vận chuyển và thanh toán để xử lý đơn hàng của bạn.
  • Để cung cấp thông tin phản hồi khi bạn liên hệ với trung tâm Dịch vụ Khách hàng, chúng tôi có thể cần thông tin để xác minh danh tính của bạn và sản phẩm mà bạn đang quan tâm.
  • Khi bạn liên lạc với nhân viên Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi hoặc nhân viên Dịch vụ khác, thông tin liên lạc của bạn sẽ được cung cấp qua hệ thống của chúng tôi.